Archer IT

AKTUALNOŚCI

Trwa realizacja projektu „Cisco dla szkół”

We współpracy z firmą CISCO zapewniamy lubelskim szkołom średnim wsparcie w zakresie nowych rozwiązań sieciowych oraz cyberbezpieczeństwa.

W ramach porozumienia pomiędzy Cisco a Miastem Lublin podpisanego w grudniu 2023 roku, we współpracy z Cisco przekazaliśmy rozwiązania sieciowe i cyberbezpieczeństwa, które pomogą w zarządzaniu infrastrukturą IT wybranych szkół średnich. To element programu Cisco Country Digital Acceleration (CDA), czyli długoterminowego partnerstwa strategicznego Cisco z władzami krajowymi i regionalnymi, kluczowymi sektorami gospodarki i środowiskiem akademickim. Jego celem jest przyspieszenie realizacji programów cyfryzacji w danym państwie i otworzenie nowych możliwości dla jego firm i obywateli. Cisco CDA działa w 50 krajach, w tym w Polsce.

Dzięki naszemu wsparciu możliwy jest praktyczny rozwój programu kształcenia w lubelskich szkołach i dostosowanie go do potrzeb cyfrowej gospodarki. Dwie szkoły średnie: Zespół Szkół Elektronicznych oraz Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego, które posiadają status Cisco Networking Academy, otrzymały: sprzęt sieciowy wraz niezbędnymi licencjami, wyposażenie laboratoriów informatycznych, wsparcie integratora systemów sieciowych w zakresie wdrożenia systemów w tych placówkach oraz dostęp do bazy wiedzy Cisco, dzięki któremu placówki mogą samodzielnie prowadzić zajęcia w ramach Akademii Cisco. Tym samym uczniowie zyskają możliwość uczestnictwa w profesjonalnych kursach oraz uzyskanie certyfikatów firmy Cisco podczas lat nauki w szkole. Istotnie zwiększy to ich szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy na rynku IT.

cisco dla szkol