Archer IT

Nasi eksperci stale poszerzają wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa. Uczestniczą w szkoleniach, konferencjach, webinarach.

Realizują wiele zaawansowanych projektów.

Prowadzą rozmowy i konsultacje z czołowymi producentami sprzętu i oprogramowania.

Dzięki temu potrafią:

identyfikować potencjalnie niebezpieczne obszary w środowisku teleinformatycznym,

projektować bezpieczne środowiska teleinformatyczne,

eliminować luki w zabezpieczeniach,

ograniczać skutki potencjalnych ataków,

podnosić poziom bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego klienta.

Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie i rozwiązania czołowych producentów, są w stanie zapobiegać groźnym dla Państwa instytucji zdarzeniom.

Z naszym wsparciem będziecie w stanie przewidywać i neutralizować poczynania cybernetycznych przestępców, którzy próbujących wyrządzić szkody Państwa organizacji.

Zabezpieczenie stosuje się z myślą o złych czasach. Te mogą nadejść zupełnie niespodziewanie.

To, że dotąd nie doszło u Państwa do naruszeń bezpieczeństwa (lub doszło, ale nawet o tym Państwo nie wiedzą), nie znaczy, że zawsze tak będzie. Statystyki dowodzą, że wystąpienie sytuacji krytycznej jest tylko kwestią czasu.

Jednak mogą Państwo jej zapobiec, np. właściwie monitorując posiadane zasoby. Dzięki nam będą Państwo na nią lepiej przygotowani.

A jeśli do niej dojdzie, nie sparaliżuje to funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zadbamy bowiem o wielowarstwową ochronę Państwa infrastruktury.

Oferujemy kompleksowe usługi
cyberbezpieczeństwa

Konsultacje

Audyt

Projekt

Wdrożenie

Zarządzanie

Każdą realizację poprzedzamy gruntowną analizą potrzeb klienta, jego sytuacji i specyfiki działalności. Na tej podstawie zalecamy konkretne rozwiązania.

Mogą zatem Państwo być pewni, że otrzymają dokładnie to, czego wymaga Państwa biznes.